רכב חוסם הנתיב הנגדי ומסרב לזוז

Israel
04. 12. 2018 / 06:20pm
Category: Other 

Description

רכב מנסה לעקוף מסעית בנתיב הנגדי כשאני בא ממול עם רכבים מאחורי ועוצר וחוסם את הדרך ומסרב לקחת אחורה. האגו לא נתן לאותו בן אדם לקחת רוורס דקות ארוכות כשאני ורכבים מאחורי צופרים לו לזוז. כשהמסעית זזה, גלינו שלךא, לא היה לו רכבים מאחוריו, אלא על הפרינציף שגויה לא לתת לאף אחד להתקדם אם הוא לא יכול להתקדם.

Other Videos in this area

Loading...
No comments available.

wheel-icon Be a Responsible Driver

You’re reading this, so you’re probably a safe driver. Probably also you want to see the roads safer for everyone – drivers and pedestrians. So here’s the thing: Making it happen relies on people like you joining Comroads now, before the launch.

Join now, get the app, and next time you drive you’ll be part of the Comroads community. On a journey to protecting yourself and others. Plus you’ll help improve the app by giving feedback about bugs, or features you’d like to see, and generating anonymous driving data. And when we say anonymous, it really is.

lock-icon Privacy and Anonymity

Your data is yours, nobody else’s. With Comroads you can sign up anonymously. That’s right – no need to share your name, contact details, favourite TV show or any of that stuff. The only thing you might be asked for is your footage – in case another member needs it. How does that sound? Ready to join the world’s first dash cam social community?